azen:

PES pásky – polyesterové, lepené š. 13

Vázací pásky dodáváme v nìkolika typech v závislosti na materiálu a šíøce pásky.


cena: na dotaz

PP pásky – polypropylenové, š. 12,15

Vázací pásky dodáváme v nìkolika typech v závislosti na materiálu a šíøce pásky.


cena: na dotaz

kovové nerezové pro lehké kotvení

Vázací pásky dodáváme v nìkolika typech v závislosti na materiálu a šíøce pásky.


cena: na dotaz

ocelové v rozmìru 16x 0,05

Vázací pásky dodáváme v nìkolika typech v závislosti na materiálu a šíøce pásky.


cena: na dotaz

Vázací spony

zajišují pevné a trvalé stažení vázacích pásek na fixované zboží


cena: na dotaz

Ochranné rohy plastové


cena: na dotaz

Ruèní páskovaèe na PES pásky


cena: na dotaz

Ruèní páskovaèe na PP pásky


cena: na dotaz

Lepièky kartonù


cena: na dotaz

Odvíjeèe fólie


cena: na dotaz